Prehrana

Jedilnik:  JEDILNIK AVGUST   JEDILNIK JULIJ2018    

Analiza ankete o prehrani v vrtcu (2018Analiza ankete za starše vrtca)

Prehrana v vrtcu

Eden glavnih varovalnih dejavnikov zdravja je zdrava in uravnotežena prehrana. V fazi otrokove intenzivne rasti in razvoja je zato primerna prehrana nujno potrebna, saj krepi zdravje, preprečuje pojav akutnih in kroničnih bolezni v otroški dobi ter zmanjšuje nevarnost pojava omenjenih bolezni v odrasli dobi.
V vrtcu se trudimo, da bi otrokom zagotovili zdravo, varno, pestro in uravnoteženo prehrano, z vključevanjem živil lokalnega izvora.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne standarde in normative za prehrano predšolskih otrok.
Otrokom, vključenim v vrtec Mokronožci, nudimo tudi dietno prehrano. Za uvedbo le-te je potrebno predložiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki se ga odda vzgojiteljici vašega otroka ali vodji vrtca. Potrdilo je potrebno predložiti ob uvedbi diete, prav tako pa je potrebno javiti vsako spremembo, ki je povezana z dieto.
Za prehrano sem odgovorna Petra Pristavnik, organizatorka prehrane. Za dodatne informacije me lahko kontaktirate na elektronski naslov petra.pristavnik(at)os-trebnje.si.