Dokumenti vrtca

Letni delovni načrt Vrtca Mokronožci, šolsko leto 2021/2022: ODPRI

Publikacija Vrtca Mokronožci, šolsko leto 2021/2022: ODPRI

Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Mokronožci: ODPRI

Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec: ODPRI

Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec – ODPRI