Pravice in obveznosti staršev

PRAVICE STARŠEV IN OTROK:

 • Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti v okviru standardnega programa,
 • spoštujemo osebno dostojanstvo,
 • spoštujemo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari in dogodkov ter čustveno odzivanje,
 • varujemo otroke pred telesnim nasiljem in zlorabo,
 • zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje,
 • starši imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju,
 • ščitimo zasebnost s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • sodelovanje staršev v svetu in preko predstavnika v svetu vrtca,
 • po dogovoru z vzgojiteljico starši aktivno sodelujete pri vzgojnem delu, upoštevati pa morate avtonomnost vrtca,
 • starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Oproščeni so tudi plačila za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).

OBVEZNOST STARŠEV:

 • Podpisati pogodbo o določitvi medsebojni pravic in obveznosti med starši in vrtcem,
 • zagotoviti otroku spremstvo staršev pri prihodu in odhodu,
 • s pooblastilom staršev lahko po otroka pride oseba stara od 10 -14 let,
 • redno plačevanje oskrbnine,
 • upoštevanje poslovnega časa vrtca,
 • v vrtec naj hodi le zdrav otrok,
 • ob sprejemu otroka opozoriti na posebnosti, ki so pomembne za varnost in zdravje,
 • ob izstopu iz vrtca je potrebno izpolniti izpisnico, ki jo dobite v vrtcu,
 • pisno odjaviti otroka do 10. v mesecu za naslednji mesec,
 • upoštevanje obvestil na oglasni deski,
 • sproti obveščanje osebja o spremembi podatkov,
 • se zanimati za otrokov razvoj in sodelovati z vrtcem,
 • pravočasno priti po otroka (v vrtcu je lahko največ 9 ur, ostale ure so z doplačilom),
 • pripeljati otroka v vrtec do 8.00 oz. sporočiti odsotnost,
 • otroka primerno obuti in obleči,
 • upoštevati pravilo, da otroci ne nosijo visečih uhanov, verižic in zapestnic,
 • upoštevati pravilo, da otrok ne prinaša v vrtec dragih in nevarnih predmetov ali igrač,
 • enomesečno počitniško odsotnost najaviti do 15. junija,
 • Vlogo za znižano oskrbnino vrtca oddati enkrat letno, in sicer v mesecu pred potekom stare odločbe, na pristojni Center za socialno delo.