Sodelovanje s starši

SODELOVANJE S STARŠI SKUPINA DATUM
RODITELJSKI SESTANKI

  •   sestanek za novince
  • predstavitev programa dela oddelka bivanje v naravi
  • priprava na šolo in vloga staršev pri tem
  • zaključni roditeljski sestanek

 

vse skupine

26. 8. 2020 (Ježki – za novince in 1. rod. sest.)

26. 8. 2020 (Ribice za novince) in novembra še za ostale

17. 9. 2020 (Sovice)

16. 9. 2020 (Medvedki)

8. 9. 2020 (Miške)

9. 9. 2020 (Škratki)

7. 9. 2020 (Čebelica)

16. 9. 2020 (Žabice)

POGOVORNE URE

•         vsakodnevna kratka izmenjava informacij pisna obvestila, anonimne ankete

•      pogovorne ure osebno ali po telefonu, na daljavo

vse skupine po dogovoru strokovnih delavk oddelka in starši

STROKOVNO PREDAVANJE ZA STARŠE

 

vse skupine januar 2021

PRAZNIČNI SEJEM

•         prodaja izdelkov na stojnici

•      zbiranje prispevkov za šolski sklad

vse skupine november 2020

POHOD

·         popoldanski pohod s starši

Sovice

 

april 2021

IGRAJMO SE SKUPAJ

·         gibalna delavnica za starše in otroke

Miške marec 2021

PRIJETNO SKUPNO POPOLDNE

·         delavnica za starše in otroke

Ježki pomlad 2021

POSADIMO MEDGENERACIJSKO DREVO

·         delavnica skupaj s starši in otroci

Ribice 22. 4. 2021

IMEJMO URO ZA KULTURO

·        otroci se staršem predstavijo s kulturnim programom

 

Medvedki pomlad 2020

ZIMSKO RAJANJE S STARŠI  

·         gibalno popoldne s starši

Škratki januar 2021

PREDNOVOLETNO SREČANJE

 

Žabice december 2020