Vpis in sprejem otrok

Vrtec Mokronožci zagotavlja 181 mest za predšolske otroke v starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. V vrtcu je v šolskem letu 2022/23 10 oddelkov in sicer: 6 oddelkov v Mokronogu in 4 oddelki na Trebelnem. Otroci bivajo v 3 oddelkih 1. starostnega obdobja, 4 kombiniranih oddelkih in 3 oddelkih 2. starostnega obdobja. V skladu z normativi in standardi za predšolsko vzgojo imamo samo še eno prosto mesto .

PROSTA MESTA V VRTCU MOKRONOŽCI ZA ŠOLSKO LETO 2023