Dodatne in obogatitvene dejavnosti

Interesne dejavnosti

DEJAVNOST ČAS IZVAJALEC
 BIBARIJE vse leto, priložnostno

Janja Brcar

Tanja Škarja

Manja Tišlar

SPROSTITVENE IGRE vse leto, priložnostno

Vlasta Prpar

Polonca Bartolj

 PEVSKI ZBOR enkrat tedensko Petra Rozman
 GIBALNO-RAJALNE IGRE vse leto, priložnostno

Nataša Robek

Alenka Svenšek

ŠKRATKI SE UMIRJAJO vse leto, priložnostno

Maja Ziherl

Andreja Oštir

 GIBALNO-RAJALNE IGRE vse leto, priložnostno

Suzana Ručman

Bojana Gregorčič

Urška Leskovšek

ŽABICA KVAKICA (govorne igre, izštevanke, bibarije, pesmi …) vse leto

Petra Rozman

Urška Bratkovič

 ŽABICA V NARAVI

(gibalno-sprostitvene in raziskovalne igre v naravnem okolju)

vse leto

Petra Rozman

Urška Bratkovič

DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA z gibom in dotikom

 

vse leto

Jerneja Rojc

Kaja Košale

Projekti

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI

BRALČEK

Družinsko branje. Otroci skupaj s starši preberejo določeno število knjig, ki se razlikuje glede na starost otrok. Po branju otroci likovno poustvarjajo ali obnovijo pravljico oz. odgovarjajo na vprašanja.

Za opravljeno Bralno značko prejmejo otroci priznanje.

 

celo leto

Nika Mihelič

Polonca Bartolj

Monika Virant

Maja Ziherl

Andreja Oštir

Tjaša Dobnik

Mateja Kovačič

Suzana Ručman

Bojan Gregorčič

(Urška Leskovšek)

Petra Rozman

Urška Bratkovič

TEDEN OTROKA

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je Razigran uživaj dan!” Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, želimo poudariti pomen igre in igranja.

4. 10.–10. 10. 2021

Nika Mihelič

Mateja Kovačič

Sanja Povše Žibert

Polonca Bartolj

Suzana Ručman

Bojan Gregorčič

(Urška Leskovšek)

Petra Rozman

Urška Bratkovič

MALI SONČEK

Gibalni/športni program za najmlajše vseh starosti od 2 let dalje:

M   Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

 Z  Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4.                   leta starosti

O Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. let starosti

R  Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. let starosti

celo leto

Nika Mihelič

Tjaša Dobnik

Suzana Ručman

Maja Ziherl

Petra Rozman

Polonca Bartolj

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

v  sodelovanju z lokalnimi pridelovalci hrane,  Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskimi društvi v občini Mokronog-Trebelno.

 

19. 11. 2021

Janja Brcar

Tjaša Dobnik

Kaja Košale

Suzana Ručman

Bojan Gregorčič

(Urška Leskovšek)

Petra Rozman

Urška Bratkovič

NEON

Osnovni cilj programa je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati in da bi bili varni pred nasiljem, zlorabo.

pomlad 2022

Jerneja Rojc

Maja Ziherl

LAS PROJEKT

Projekt oživljanja podeželja: Od zrna do kruha.

Otroci bodo skupaj z vzgojiteljicami in zunanjimi sodelavci spoznavali celo pot pridelovanja žita pa vse do peke kruha. Na koncu bodo spekli tudi svoj hlebček kruha.

september

oktober

Nika Mihelič

Suzana Ručman

Petra Rozman

Polonca Bartolj

 

vodja projekta:

Jerneja Rojc

BRALNI PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA

Projekt je namenjen promociji bralne kulture. Otroci bodo spoznali 5 novih knjig in opravili naloge v Ustvarjalniku.

celo leto

Koordinator projekta: Maja Ziherl

 

Andreja Oštir

Suzana Ručman

POMAHAJMO V SVET

Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd.

Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen.

celo leto

Suzana Ručman

Nika Mihelič

 


Bivanje v naravi

KRAJ ČAS ZADOLŽENI

CŠOD LIPA

Tridnevno bivanje otrok v naravi s poudarkom na naravoslovju.

3. 1. 2022­−5. 1. 2022

Maja Ziherl

Polonca Bartolj

 

Dodatne dejavnosti

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI

CICIBAN PLANINEC

Otroci pohodniki bodo sodelovali na 4 pohodih v bližnjo in daljno okolico. Program sofinancira Občina Mokronog-Trebelno.

4 izleti

Maja Ziherl

Andreja Oštir

ŠPORTNA VADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

(Škratki, Medvedki)

Pri predšolski športni vadbi bodo otroci spoznavali osnovne veščine gibanja in se igrali različne gibalne igre. Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

ob torkih in ob

sredah

učitelja športne vzgoje:

Igor Ban za Trebelno in

Jure Poljanec za Mokronog

 

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

Predšolski otroci bodo obiskovali tečaj zgodnjega učenja tujega jezika angleščine.

Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

od oktobra 2021 do maja 2022

     učiteljici angleškega jezika:

Nina Kreže

Laura Starič

ŠKRATOV PEVSKI ZBORČEK

(oddelka Sovice in Škratki)

Otroci se učijo peti otroške pesmice in se navajajo na javno nastopanje.

Sovice, Škratki

Medvedki

 

Petra Rozman za Trebelno,

učiteljica glasbe za Mokronog

 

 

OBISK  ŽIVALSKEGA VRTA LJUBLJANA

 

junij  2022

Maja Ziherl

Polonca Bartolj