Dodatne in obogatitvene dejavnosti

Interesne dejavnosti

DEJAVNOST ČAS IZVAJALEC
ENCI, BENCI NA KAMENCI  (slovensko otroško izročilo)  Usvajanje besedil pesmic, izštevank, šaljivk utemeljenih na rimah, ritmu in melodičnosti. vse leto (priložnostno)

Janja Brcar

Mateja Kovačič

RAZGIBANE SOVICE

Z otroki bomo izvajali različne gibalne igre v vrtcu in na zunanjih površinah.

vse leto/priložnostno

Maja Ziherl

Bojana Gregorčič

DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA z gibom in dotikom

Joga, masaže, dihalne vaje in vaje za koncentracijo, pozornost za otroke skozi različne zgodbice, pravljice, teme.

vse leto Jerneja Rojc

RAZISKOVANJE NARAVNIH MATERIALOV

Iskanje, raziskovanje in ustvarjanje z naravnimi materiali.

vse leto/priložnostno

Nika Mihelič

Urška Bratkovič

Karmen Lamovšek

SOCIALNE IN SPROSTITVENE IGRE

Otroci skozi igre razvijajo svoje socialne kompetence in spoznavajo različne tehnike sproščanja in umirjanja.

 

priložnostno, skozi vse leto

Polonca Bartolj

 

 

NARAVOSLOVNI POIZKUSI V VRTCU

Raziskovanje in izvajanje različnih poskusov. Otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov.

priložnostno, skozi vse leto

Maruša Čamer

Manja Tišlar

GIBALNE MINUTKE

Vsakodnevno se tekom dneva 5 minut razgibamo na različne načine.

priložnostno, skozi vse leto

Alenka Svenšek

Petra Rozman

ŽABICA V NARAVI

Gibalne in raziskovalne igre v naravi.

priložnostno

Alenka Svenšek

Petra Rozman


Bivanje v naravi

KRAJ ČAS ZADOLŽENI

CŠOD LIPA

Tridnevno bivanje otrok v naravi s poudarkom na naravoslovju.

15. 2. 2021­−17. 2. 2021

Nataša Robek

Polonca Bartolj

Dodatne dejavnosti

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI

CICIBAN PLANINEC

Otroci pohodniki bodo sodelovali na 4 pohodih v bližnjo in daljno okolico. Program sofinancira Občina Mokronog-Trebelno.

4 izleti Bojana Gregorčič

ŠPORTNA VADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

(Škratki, Medvedki)

Pri predšolski športni vadbi bodo otroci spoznavali osnovne veščine gibanja in se igrali različne gibalne igre. Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

po uskladitvi urnika

učitelj športne vzgoje

Igor Ban

 

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

Predšolski otroci bodo obiskovali tečaj zgodnjega učenja tujega jezika angleščine.

Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

od oktobra 2020 do maja 2021

učiteljici angleškega jezika:

Nina Kreže

Laura Starič

ŠKRATOV PEVSKI ZBORČEK

(oddelka Sovice in Škratki)

Otroci se učijo peti otroške pesmice in se navajajo na javno nastopanje.

Sovice, Škratki

(četrtek od 8.30 do 9.00 ) na 14 dni,

Medvedki (četrtek ob 11.00)

 

 

Jelka Gregorčič Pintar

Petra Rozman

 

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA LJUBLJANA

 

maj 2021

Nataša Robek

Maja Ziherl

Polonca Bartolj

OBISK KEKČEVE DEŽELE

 

pomlad 2021

Nataša Robek

Polonca Bartolj