Prireditve

PRIREDITVE  

 

PRIREDITVE ČAS VODJA, DRUGI ZADOLŽENI

JESENSKI GIBALNO POPOLDNE S KOSTANJEVIM PIKNIKOM

Otroci in starši se bodo preizkusili v različnih gibalnih igrah in se okrepčali s pečenim kostanjem.

oktober 2023

Mokronog: Janja Brcar

Trebelno: Mateja Kovačič

Peka: Bojana Gregorčič

TRADICIONALNI SLOVENSKI   ZAJTRK

je vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe v  sodelovanju z lokalnimi pridelovalci hrane,  Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskim društvom v občini Mokronog-Trebelno.

17. november 2023

Mokronog:

Petra Pograjc

Trebelno:

 Urška Leskovšek

PRAZNIČNI SEJEM

Prodaja izdelkov otrok in vzgojiteljic za prostovoljni prispevek. Denar se nameni v Šolski sklad.

november 2023 Bojana Gregorčič

VESELI DECEMBER

Obogatitvene dejavnosti namenjene otrokom, ki bodo dodatno popestrile praznični čas.

december 2023

Trebelno:

 Urška Klenovšek

PUSTOVANJE

Predstavitev pustnih mask, rajanje v vrtcu, sprehod pustnih mask skozi Mokronog in Trebelno.

13. februar 2024

Urška Bratkovič 

Manja Tišlar

DEDEK MRAZ

Otroke vrtca bo obiskal dedek Mraz in jih obdaril s skupinskimi darili.

december 2023 Polona Kralj Zupančič

MIKLAVŽEVANJE

Ogled Miklavževih daril, branje pisma in sladkanje s suhim sadjem.

december 2023 Polona Kralj Zupančič
SREČANJE PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV POMLADNI ZVONČEK marec 2024

Petra Pograjc

Petra Rozman

ZAKLJUČNO SREČANJE ODDELKOV junij 2024

Janja Brcar

Alenka Svenšek

Suzana Ručman

Urška Bratkovič

Darja Marn

Andreja Oštir

Urška Klenovšek

Tanja Škarja

Polonca Bartolj

Petra Rozman

Mateja Kovačič