Svet staršev

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku.

Izmed vseh predstavnikov staršev vrtca se izvoli enega predstavnika v svet zavoda.

Predstavniki staršev za Svet staršev :

  • Nina Peterle – jasli I.: JEŽKI
  • Jože Mikec – jasli II.: RIBICE
  • Bojan Pucelj – jasli II.: MIŠKE
  • Nežika Anderlič – srednja skupina.: ČEBELICE
  • Jernej Kostrevc – oddelek Trebelno I: ŽABICE
  • Petra Starič – starejša skupina I.: SOVICE
  • Petra Deu – starejša skupina II.: ŠKRATKI
  • Brigita Zajc – oddelek Trebelno II: MEDVEDKI
  • Mateja Škrjanec – oddelek Trebelno III: PIKAPOLONICE

Predstavnik staršev za Svet zavoda je:

Miran Zore (oddelek MEDVEDKI): miranzore@gmail.com