Svet staršev

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku.

Izmed vseh predstavnikov staršev vrtca se izvoli enega predstavnika v svet zavoda.

PREDSTAVNIKI STARŠEV ZA SVET STARŠEV

IME IN PRIIMEK SKUPINA
ANITA BOLJTE JEŽKI
NEŽA SEBANC RIBICE
EVA MEGLIČ MIŠKE
TINA BREGANT ČEBELICE
TEA BLATNIK SOVICE
JAKOB MEGLIČ ŠKRATKI
ŠPELA DRAGAN PIKAPOLONICE
SARA GAČNIK METULJČKI
SIMONA KOROŠEC ŽABICE
DARJA KOROŠEC MEDVEDKI

 

PREDSTAVNIK STARŠEV ZA SVET ZAVODA  

IME IN PRIIMEK SKUPINA
MIRAN ZORE MEDVEDKI