Svet staršev

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku.

Izmed vseh predstavnikov staršev vrtca se izvoli enega predstavnika v svet zavoda.

Predstavniki staršev za Svet staršev :

  • Katja Karlič – jasli I.: JEŽKI
  • Miran Zore – jasli II.: RIBICE
  • David Smukovič – jasli II.: MIŠKE
  • Petra Starič – srednja skupina.: ČEBELICE
  • Mateja Škrjanec – oddelek Trebelno I: ŽABICE
  • Natalija Krašovic – starejša skupina I.: SOVICE
  • Sabina Hren – starejša skupina II.: ŠKRATKI
  • Andreja Primožič – oddelek Trebelno II: MEDVEDKI

Predstavnik staršev za Svet zavoda je:

Miran Zore (oddelek RIBICE): miranzore@gmail.com