Pikapolonice

Vzgojiteljica: Urška Klenovšek, dipl. vzg. pred. otrok

Pom. vzgojiteljice: Tanja Škarja, vzg. pred. otrok

                                  Urška Leskovšek, vzg. pred. otrok

 

Fotogalerija