Ribice

Vzgojiteljica: Maja Ziherl, dipl. vzg. pred. otrok

Pom. vzgojiteljice: Monika Virant, vzg. pred. otrok

Fotogalerija