SKUPINA JEŽKI

VZGOJITELJICA: Neja Rojc

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Sanja Povše Žibert in Tanja Škarja