Spoštovani starši!

V petek, 29. 1. 2021, popoldan smo dobili usmeritve glede Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Naslednji teden žal zato ne velja več sklep župana, ampak  Odlok vlade, ki bo veljal  od torka, 2. 2. 2021 do petka, 5. 2. 2021.

Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki je objavljen v Uradnem listu,  določa tudi izvedbo nujnega varstva v vrtcih, ki se izvede za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (to so: sektor energetike, sektor promete, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

V ponedeljek, 1. 2. 2021, lahko v vrtec pridejo še vsi otroci, ki ste jih prijavili za nujno varstvo do petka, 29. 1. 2021.  Prosimo vas, da si vsi, ki spadate v kategorije za nujno varstvo po novem odloku, že v ponedeljek, 1. 2. 2021, zjutraj obvestite o tem vzgojiteljico in si priskrbite nova potrdila, kjer naj bo navedeno, v kateri sektor sodite. Potrdila dostavite v ponedeljek, 1. 2. 2021, ko pridete po otroka.

Podatek potrebujemo zaradi organizacije dela in testiranja strokovnega kadra.

Opravičujemo se vam za pozno obvestilo, a žal smo ga prejeli šele sedaj in na to nimamo nobenega vpliva. Žal epidemiološka situacija naše regije ni ustrezna in zato prihaja do neljubih zaostrovanj. Upam, da se bo situacija hitro uredila in da se vsi otroci čim prej vrnejo v vrtec.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

 

Polona Kralj Zupančič, vodja vrtca