Varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d. o. o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Politika zasebnosti