Izpis iz vrtca

Starši lahko na posebnem obrazcu izpišejo otroka iz vrtca do 10. v mesecu za naslednji mesec. Obrazci o izpisu so vedno na razpolago v vrtcu in na tej spletni strani pod obrazci. Izpolnjene obrazce starši oddajo v vrtcu.