V šolskem letu 2022/23 deluje v Vrtcu Mokronožci 10 oddelkov.

6 oddelkov je v Mokronogu, 4 oddelki pa so na Podružnični šoli Trebelno.

Novinci se pridno uvajajo in premagujejo svoje prve korake na poti v vrtec. Letos bo takih otrok kar 49.

Solzic je vsak dan manj in kmalu bosta jok zamenjala veselje in smeh.