Učiteljica Nataša Kuselj je z otroki oddelka Sovice, letnika 2012, pripravila zaključno predstavitev nekaterih aktivnosti, ki so se jih naučili tekom šolskega leta, za preostale otroke oddelka SOVICE. Otroci so nasmejano zaplesali in zapeli v angleškem jeziku naslednje pesmice (Hello!, Baby shark, How is the weather? Heads … ) ter tako navdušili še ostale otroke.