Svet staršev

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku.

Izmed vseh predstavnikov staršev vrtca se izvoli enega predstavnika v svet zavoda.

Predstavniki staršev za Svet staršev :

  • Tina Bergant – jasli I.: RIBICE
  • Barbara Blatnik – jasli II.: MIŠKE
  • Sabina Hren – srednja skupina.: ČEBELICE
  • Marko Kostrevc – oddelek Trebelno I: ŽABICE
  • Rok Lindič – starejša skupina I.: SOVICE
  • Veronika Lenarčič – starejša skupina II.: ŠKRATKI
  • Urška Kocjan – oddelek Trebelno II: MEDVEDKI

Predstavnik staršev za Svet zavoda je:

Maja Jelenc (e-mail: jelenc.maja(at)siol.net)