Svet staršev

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku.

Izmed vseh predstavnikov staršev vrtca se izvoli enega predstavnika v svet zavoda.

Predstavniki staršev za Svet staršev :

  • Barbara Blatnik – jasli I.: RIBICE
  • Tamara Vavtar Žibert – jasli II.: MIŠKE
  • Sabina Hren – jasli III.: ČEBELICE
  • Marko Kostrevc – srednja skupina: ŽABICE
  • Mateja Završnik – starejša skupina I.: SOVICE
  • Maja Jelenc – starejša skupina II.: ŠKRATKI
  • Barbara Fortuna – oddelek Trebelno: MEDVEDKI

Predstavnik staršev za Svet zavoda je:

Maja Jelenc, kombinirana skupina – ČEBELICE (e-mail: jelenc.maja(at)siol.net)