Dodatne in obogatitvene dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

DEJAVNOST

ČAS

IZVAJALEC

1, 2, 3 – one, two, three!

Jezikovna kopel – učenje angleškega jezika

celo leto

Barbara Dolenc

SOVJI JEZIKOVNI KOVČEK – poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, zabavanje, uživanje v različnih glasovnih in besednih igrah, doživljanje zvočnosti in ritma

celo leto

Janja Brcar

DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA z gibom in dotikom

JOGA IN MASAŽE za otroke skozi različne zgodbice, pravljice, teme.

vsak torek skozi celo šolsko leto

Jerneja Rojc

BIBARIJE (izštevanke, rajalne igre, deklamacije …)

celo leto

Suzana Ručman

Andreja Oštir

BIBINE IGRARIJE (bibarije, izštevanke, jezikovne igre, pesmice, rajalne igre, …)

celo leto

Petra Rozman

Tanja Škarja

RIBICE SE ŽOGAMO (igre z žogo, baloni, na različne načine, z različnimi materiali žog, težo, velikost …)

celo leto

Petra Rozman

Tanja Škarja

MIŠKE PLEŠEMO (rajalne igre, ples ob glasbi….)

celo leto

Maja Ziherl

Manja Tišlar

LUTKE (spoznavanje, igra in ustvarjanje z lutkami)

celo leto

Polonca Bartolj

Alenka Svenšek

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI

DEJAVNOST

ČAS

ZADOLŽENI

PLESNI TEČAJ

Plesni vrtec.

ponedeljek,

14.30–15.15

Plesni studio Novo mesto

  • otroci 3–6 let

CICIBAN PLANINEC

Otroci pohodniki bodo sodelovali na 4 pohodih v bližnjo in daljno okolico. Program sofinancira Občina Mokronog-Trebelno.

4 izleti

Polona Kralj Zupančič

  • otroci letnika 2011, 2012

ŠPORTNA VADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

(Sovice, Škratki)

Pri predšolski športni vadbi bodo otroci spoznavali osnovne veščine gibanja in se igrali različne gibalne igre. Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

oktober

učitelj športne vzgoje

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

Predšolski otroci bodo obiskovali tečaj zgodnjega učenja tujega jezika angleščine.

Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

od oktobra 2017 do maja 2018

učiteljica angleškega jezika:

Nataša Kuselj

  • oddelek Sovice:

petek, 8.00–8.30

Škratki:

petek, 8.30–9.00

učiteljica angleškega jezika:

Silvia Valenčič

  • Medvedki: sreda, 12.00–12.30

OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA

V LJUBLJANI

Otroci si bodo ogledali lutkovno predstavo, ki bo na programu.

spomladi 2018

  • skupina Sovice Škratki, Medvedki (2011, 2012, 2013)

ŠKRATOV PEVSKI ZBORČEK

(oddelka Sovice in Škratki)

Otroci se učijo peti otroške pesmice in se pripravljajo za javno nastopanje.

Sovice

(petek od 8.30 do 9.00)

Škratki

(ponedeljek od 9.00 do 9.30)

Barbara Dolenc

OBISK KEKČEVE DEŽELE

Zaključni izlet za otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo.

junij

2018

Barbara Dolenc

Mateja Kovačič

Sanja Povše Žibert

Polonca Bartolj

Alenka Svenšek

BIVANJE V NARAVI

KRAJ

ČAS

ZADOLŽENI

CŠOD LIPA

Tridnevno bivanje otrok v naravi s poudarkom na naravoslovju.

29. 11.1. 12. 2017

Barbara Dolenc

Sanja Povše Žibert

Polonca Bartolj