Dodatne in obogatitvene dejavnosti

Interesne dejavnosti

DEJAVNOST ČAS IZVAJALEC
Škratkov jezikovni kovček – poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika ob uporabi lutke, uživanje v različnih glasovnih in besednih igrah, doživljanje zvočnosti in ritma celo leto Janja Brcar

Gibalno-rajalne igre

Različne plesno-gibalne igre kot prenašanje ljudskega izročila in izhodišče za plesno ustvarjanje otrok.

celo leto

Suzana Ručman,

Manja Tišlar

Miške plešemo

Različni plesi za otroke.

celo leto

Maja Ziherl

Tanja Škarja

DOMIŠLJIJSKA POTOVANJA z gibom in dotikom

joga in masaže za otroke skozi različne zgodbice, pravljice, teme,…

celo šolsko leto

Jerneja Rojc

Andreja Oštir

IGRARIJE

Razvijanje govornih sposobnosti in besednega zaklada preko bibarij, rajalnih iger, rim, izštevank, pesmi, deklamacij, …

celo leto

Barbara Dolenc

Kaja Košale

SVET OKOLI NAS

Spoznavanje raznolikih materialov, snovi in elementov žive/nežive narave

celo leto

Barbara Dolenc

Kaja Košale

ŽABICA V NARAVI

Gibalne in raziskovalne igre v naravi

celo leto

Vesna Markelc

Alenka Svenšek

IGRALNI DAN PRI ŽABICAH

Igra z igračami od doma

celo leto, ob petkih

Vesna Markelc

Alenka Svenšek

LUTKE  celo leto

Polonca Bartolj

Vlasta Prpar

 

Bivanje v naravi

KRAJ ČAS ZADOLŽENI

CŠOD LIPA

Tridnevno bivanje otrok v naravi s poudarkom na naravoslovju.

29. 5.–31. 5. 2019

Janja Brcar

Jerneja Rojc

Polonca Bartolj

Dodatne dejavnosti

DEJAVNOST ČAS ZADOLŽENI

PLESNI TEČAJ

Plesni vrtec.

ponedeljek,

14.30–15.15

Plesni studio Novo mesto

•         otroci  3–6 let

CICIBAN PLANINEC

Otroci pohodniki bodo sodelovali na 4 pohodih v bližnjo in daljno okolico. Program sofinancira Občina Mokronog-Trebelno.

4 izleti Bojana Gregorčič

ŠPORTNA VADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

(Sovice, Škratki, Medvedki)

Pri predšolski športni vadbi bodo otroci spoznavali osnovne veščine gibanja in se igrali različne gibalne igre. Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

sreda,10.15-11.00
petek, 10.15-11.00

 

torek, 9.25-10.10

 

učitelj športne vzgoje

Igor Ban

 

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

Predšolski otroci bodo obiskovali tečaj zgodnjega učenja tujega jezika angleščine.

Dodatni program financira Občina Mokronog-Trebelno.

od oktobra 2018 do maja 2019

učiteljica angleškega jezika:

Laura Starič

OBISK ZOO LJUBLJANA

skupina Sovice Škratki, Medvedki in Žabice(2012, 2013, 2014)

 

spomladi (marec) 2019

Janja Brcar

Jerneja Rojc

Polonca Bartolj

ŠKRATOV PEVSKI ZBORČEK

(oddelka Sovice in Škratki)

Otroci se učijo peti otroške pesmice in se navajajo na javno nastopanje.

Sovice

(petek od 8.30 do 9.00)

Škratki

(ponedeljek od 9.00 do 9.30)

 

Barbara Dolenc

 

 

OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV

Zaključni izlet za otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo.

5. junij

2019

Polonca Bartolj